Растителна защита от Corteva Agriscience™ при житни култури

2 Просмотры
Издатель
За поредна Corteva Agriscience™ ще предостви цялостни решения за селското стопанство, както ненадминати хибриди с висок добивен потенциал, така и растителна защита, с която ще се чувствате спокойни за посевите си. Позволете ни да Ви представим нашите решения за чисти и здрави посеви при житните култури:

Дерби® Супер Едно /Ланселот® - хербицид, който ефективно се бори с икономически важните едногодишни и многогодишни широколистни плевели. Той е регистриран за приложение при житни култури - пшеница и ечемик, а от тази година вече е и регистриран при царевица за зърно и силаж.
Спира растежа и развитието на чувствителните плевели в рамките на един ден след третирането. Ниските температури до 5C° и температурни амплитуди не влият на действието му.

Палас® 75 ВГ - хербицид за едновременна борба срещу житни и широколистни плевели при пшеница. Той e доказан еталон за борба срещу Овсига и Власатка в България.
Продуктът може да се прилага от 3-ти лист до втори стъблен възел.
Няма ограничения в сеитбооборота за следващи култури, включително и бобови.

Корело® Дуо 85 ВГ е най-широкоспектърният хербицид за борба срещу житни и широколистни плевели при пшеница, тритикале и ръж.
Не се влияе от ниски температури и високи амплитуди, селективен е към културата, приложен след втори лист, ефективен срещу самосевка слънчоглед и рапица.
Корело® Дуо е безапелационен срещу Ливадна власатка и Овсига.

Старане® Голд е вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели. Еталон срещу лепка и поветица. Хербицидът съдържа активните вещества флуроксипир и флорасулам. Старане® е селективен към пшеница, ръж, овес, ечемик и тритикале.
Прилага се от втори лист до вретенене на културата, през есента или пролетта.

Мустанг® - селективен системен хербицид за борба с широколистни плевели в пшеница и ечемик, включително устойчиви на хормоноподобните хербициди.
При пролетно третиране на житните култури може да се използва до края на фаза братене.
Мустанг® може да се смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове и инсектициди.

За борба срещу всички икономически важни болести в житните култури предлагаме добре познатия фунгицид Алегро®. Той е фунгицид от концепцията AgCelence® на BASF. Комбинацията от стробилурин с един от най-силните триазоли – епоксиконазол по отношение на видовете ръжди и септория дава по-удължена защита срещу тези болестиАлегро® ще се предлага за последна година, като ще бъде по-изгоден от аналогични фунгициди.

През 2021 г. търсете по-добрата цена с пакетното предложение Дерби® Супер Едно + Алегро®! Този пакет ще предостави безупречно справяне с плевелите и болестите по житните култури.

За повече информация ни посетете на или се свържете с Вашият регионален представител.
Категория
Интересные передачи
Комментариев нет.