ദിയക്ക് കിട്ടിയ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റുകൾ | ക്യാമറഡോഗ് - നിക്കി | DIYA'S Birthday & Gift UnBoxing

0 Просмотры
Издатель
#lifelivingandnature #foodandtravel #lifestylevlog
നിക്കി ഷൂട്ട് ചെയ്ത ദിയയുടെ birthday പാർട്ടി !!
SEEKKO'S CHANNEL :
Used Items :
Cameras : Sony a7iii & Panasonic Lumix G5
Lens : Sony 50mm, Sigma 35 mm , Tamron 8 - 16, Lumix 14-42
Editing : Adobe Premiere Pro CC & FCP
Mic : BOYA mm1
Music Credits : Youtube Music Library
Категория
Интересные передачи
Комментариев нет.