ខ្មោចបងថ្លៃ-រឿងពិត(ស្វាយរៀង) | Brother In Law | Khmer Ghost Story

0 Просмотры
Издатель
ខ្មោចបងថ្លៃ-រឿងពិត(ស្វាយរៀង)-Khmoch Bong Thlai | Brother In Law | Khmer Ghost Story

-My Facebook Account:

sent this real ghost story to me that it was happened on him 3 years ago. At that time his wife's brother was died by

-Hello everyone! If you like this video, Please hit the like button and kindly subscribe to my channel to get more scary video like this.

-Thanks For Watching

-Nonhuman-អមនុស្ស
Категория
Интересные передачи
Комментариев нет.