និទាន ២រឿងរបស់ប្រិយមិត្ត | Another 2 Fan's Ghost Stories | Khmer Ghost Story

9 Просмотры
Издатель
និទាន ២រឿងរបស់ប្រិយមិត្ត | Another 2 Fan's Ghost Stories | Khmer Ghost Story

-My Facebook Account:
-Khmer VFX Channel:
-Cambo voice Channe:

1/ ខ្មោចដើមឈើទាល
2/ ខ្មោចលងធ្វើជាកង្កែប

-Hello everyone! This is a story that I wrote by my self. If you like this video, Please hit the like button and kindly subscribe to my channel to get more scary video like this.

-Thanks For Watching

-Nonhuman-អមនុស្ស
Категория
Интересные передачи
Комментариев нет.